Svatý Michaeli archanděli,

braň nás v boji.

Buď nám ochranou proti zlobě

a úkladům ďáblovým.

Ať mu Bůh přikáže,

pokorně prosíme,

a ty, kníže nebeského vojska,

svrhni satana a jiné zlé duchy,

kteří ke zkáze duší obcházejí světem,

Božskou mocí do pekelné propasti.

Amen.