Dobrý Bože, Ty znáš každého člověka, znáš každého z nás, znáš naše osobní příběhy i služební poměry a situace. Tobě svěřuji své starosti, Tobě děkuji a Tebe prosím:

Dej ostražitost na slabých místech a předvídání nebezpečí při ochraně lidí a jejich majetku.

Dej prozíravost v hledání a odhalování pravdy, kterou Ty sám osvětluješ a chráníš.

Dej odhodlání a vytrvalost, jež umí odradit a zastrašit protivníka.

Dej nám ducha spravedlnosti, když se má odhalit viník a míra viny, ať nejsou stíháni nevinní.

Dej velkorysost a nadhled, když je práce jednostranná a frustrující. Posilni vědomí, že sloužíme i Tvému řádu.

Dej novou sílu těm, kteří neuspěli přesto, že jednali dobře.

Rozehřej naše srdce, ať jsme otevřeni dobrým vztahům důvěry se všemi, ale postav z nás vysokou zeď proti těm, kdo škodí naší zemi.

Prosím za očištění, ať nás nepohltí zlo, na které ukazujeme.

Pomoz upevnit pořádek v nás a mezi námi.

Děkuji Ti za to, co v nás přes všechny těžkosti lidského bytí žije a zůstává dobré. Dej, abychom v dobrém vytrvali ke Tvé slávě, nám k radosti a naší společnosti, zvláště našim rodinám, ku prospěchu.

Tobě také svěřuji všechny, kteří nás předešli na věčnost. Nehleď na jejich slabosti a dej, ať zůstanou v dobru, které má u Tebe nekonečný pramen. Ať nic nezničí naději na jedno velké společenství srdcí i s těmi, kterým sloužíme, s těmi, které milujeme a kteří mají rádi a podporují nás.

AMEN