Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl:“Budete-li mě za něco prosit v mém jménu, já to učiním.“ (Jan 14,14)

S touto vírou v tebe, tě nyní prosím za vnitřní uzdravení. Uzdrav mě, daruj mi vnitřní pokoj a jednotu.
Důvěřuji tvé osobní lásce pro mě a důvěřuji v uzdravující moc tvého slitování.

Pane Ježíši Kriste, je mi líto všech mých hříchů a důvěřuji tvému milosrdenství. S tvou pomocí se svých hříchů a hříšných vzorců jednání přítomných v mém životě odříkám a vzdávám se všeho, co nějakým způsobem stojí proti tobě. Přijímám celým srdcem tvou lásku, která odpouští. Prosím tě o milost, abych si byl vědom nepokoje ve svém nitru, zakusil svůj vnitřní nepokoj se všemi jeho ranami, jizvami a hříšností. Veď mě v této modlitbě, ukaž mi za co se mám modlit a jak se mám modlit. Dej, ať mi přijde na mysl všechno utrpení a zranění, o jejichž uzdravení chceš, abych tě prosil.

Přináším pod kříž do tvé láskyplné náruče všechna zranění, bolestné vzpomínky a problémy. Svá selhání, rozbitá přátelství, ztrátu milované osoby, problémy a bolesti z dětství, dospívání, náročné vztahy k rodičům, k otci, k matce, hněv, depresi, nežádoucí vzorce jednání, výchovná selhání a sexuální delikty.

Vše co jsem prožil v lůně matky a vše co je zahaleno rouškou zapomnění.

Odevzdávám ti všechno a prosím tě, abys mě uzdravil.

S tvou pomocí chci odpustit všem, kteří mě zranili. Ty otevíráš svou náruč pro každého. Pro mě i pro ty, kteří mě zranili. I já chci otevřít své srdce a náruč, obejmout ty, kteří mi ublížili a odpustit jim.
Ve tvém náručí se s každým setkat a říci: „Odpouštím ti“.

Prosím, smiř nás se sebou navzájem.

Pozývám tě do všech temných míst a situací, kde došlo ke zranění, a na která bych nejraději zapomněl a nevracel se tam.

Ty však říkáš:“Neboj se!“, bereš mě za ruku a jdeš se mnou ještě jednou do bolestí, kde se já sám neodvažuji vstoupit a naplňuješ tato temná místa mé minulosti svou osvobozující láskou. Tvoje láska prozařuje jako slunce všechnu temnotu minulosti a dovoluje vše vidět v novém světle. Temnota prchá před paprsky tvé lásky. Tvým dotekem se jizvy zacelují a mizí.

Pane Ježíši Kriste, celý se ti odevzdávám a spočívám na tvé hrudi, jako tvůj vyvolený milovaný učedník. Cítím tlukot tvého srdce plného lásky a milosrdenství a s vírou prosím: „Uzdrav mě, Pane!“

Dej, ať od tohoto okamžiku mé srdce bije stejným rytmem jako tvoje. Miluji tě, Pane Ježíši Kriste, má lásko.

Amen.