Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží!

Nauč nás pravé velkomyslnosti.

Nauč nás Tobě sloužit, jak si toho právem zasluhuješ.

Abychom dávali a nepočítali,

abychom bojovali a nedbali ran;

abychom pracovali a netoužili po odpočinku;

abychom se obětovali a nehledali jiné odměny

než té, že jsme vyhověli Tvé svaté vůli.

Amen